English
Kontakt
CV
Šebestíkova domovská stránka
Publikace
Šebestíkova domovská stránka

Vítejte na domovské stránce Jaroslava Šebestíka

Můžete zde najít informace týkající se mé práce a mých koníčků. Mezi oblasti mého vědeckého zájmu patří interakce mezi nukleovými kyselinami, peptidovými konjugáty a priony. Tyto studie jsou prováděny pro hlubší pochopení neurodegenerativních onemocnění jako např. Creutzfeldt-Jakobovi choroby, BSE (nemoci šílených krav), Alzheimerovi a Parkinsonovi choroby. Potenciálně mohou sloužit k vývoji nových léčiv těchto chorob. Mám také zkušenosti se syntézou látek chelatujícími kovy, zejména deriváty 3-hydroxy-4-pyridinonů a katecholů. Tyto sloučeniny silně interagují s kovy a některé z nich jsou inhibitory enzymů, jako např. AChE. Nedávno jsme se svými kolegy, začali studovat chemickou ligaci prionových proteinů. Na mých stránkách můžete nalézt citace na práce mé a mých kolegů, které obsahují doi odkazy na www stránky příslušných článků.

Ve volném čase se zabývám vývojem software, který bude dostupný na těchto stránkách.

Tato stránka byla původně v doméně uochb.cas.cz a od 6. prosince 2006 je součástí domény N2.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány, podle toho kolik mám času a dobré nálady.

Stránka byla navštívená counter krát od 6/prosince/2006.