English
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
Starší než 2005
Úplný seznam
Šebestíkova domovská stránka / Publikace / 2013

Publikované práce v recenzovaných časopisech s impakt faktorem

2013
Pazderková M., Profant V., Hodačová J., Šebestík J., Pazderka T., Novotná P., Urbanová M., Šafařík M., Buděšínský M., Tichý M., Bednarová L., Baumruk V., Maloň P.; Nonplanar tertiary amides in rigid chiral tricyclic dilactams. Peptide group distortions and vibrational optical activity. Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117 (33), 9626-9642 [Article]

Parchaňský V. , Kapitán J., Kaminský J., Šebestík J., Bouř P.; Ramachandran plot for alanine dipeptide as determined from Raman optical activity. Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4 (16), 2763-2768 [Article]

Sedlák F., Šácha P., Blechová M., Březinová A., Šafařík M., Šebestík J., Konvalinka J.; Glutamate carboxypeptidase II does not process amyloid-beta peptide. FASEB Journal, 2013, 27 (7), 2626-2632 [Article]

Dračínský M., Procházková E., Kessler J., Šebestík J., Matějka P., Bouř P.; Resolution of organic polymorphic crystals by Raman spectroscopy. Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117 (24), 7297-7307 [Article]

Zawada Z., Šafařík M., Dvořáková E., Janoušková O., Březinová A., Stibor I., Holada K., Bouř P., Hlaváček J., Šebestík J.; Quinacrine reactivity with prion proteins and prion-derived peptides Amino Acids, 2013, 44 (5), 1279-1292 [Article]