English
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
Starší než 2005
Úplný seznam
Šebestíkova domovská stránka / Publikace / 2016

Publikované práce v recenzovaných časopisech s impakt faktorem

2016
Štěpánek P., Cowie T. Y., Šafařík M., Šebestík J., Pohl R., Bouř P.; Resolving Electronic Transitions in Synthetic Fluorescent Protein Chromophores by Magnetic Circular Dichroism. Chemphyschem, 2016, 17 (15), 2348-2354 [Article]

Šebestík J., Teplý F., Císařová I., Vávra J., Koval D., Bouř P.; Intense chirality induction in nitrile solvents by a helquat dye monitored by near resonance Raman scattering. Chemical Communications, 2016, 52 (37), 6257-6260 [Article]

Štěpánek P., Straka M., Šebestík J., Bouř P.; Magnetic circular dichroism of chlorofullerenes: Experimental and computational study. Chemical Physics Letters, 2016, 647, 117-121 [Article]

Šebestík J., Kapitán J., Pačes O., Bouř P.; Diamagnetic Raman Optical Activity of Chlorine, Bromine, and Iodine Gases. Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55 (10), 3504-3508 [Article]

Niederhafner P., Šafařík M., Brichtová E., Šebestík J.; Rapid acidolysis of benzyl group as a suitable approach for syntheses of peptides naturally produced by oxidative stress and containing 3-nitrotyrosine. Amino Acids, 2016, 48 (4), 1087-1098 [Article]