English
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
Starší než 2005
Úplný seznam
Šebestíkova domovská stránka / Publikace / 2018

Publikované práce v recenzovaných časopisech s impakt faktorem

2018
Brichtová E., Hudecová J., Vršková N., Šebestík J., Bouř P., Wu T.; Binding of Lanthanide Complexes to Histidine-Containing Peptides Probed by Raman Optical Activity Spectroscopy. Chemistry-A European Journal, 2018, 24 (34), 8664-8669 [Article]