English
Přehled vzdělání
Přehled zaměstnání
Stáže a studijní pobyty
Tuzemské konference
Zahraniční konference
Pedagogická činnost
Členství v profesních organizacích
Šebestíkova domovská stránka / CV / Zahraniční konference

Profesní životopis Jaroslava Šebestíka

Účast na zahraničních sympóziích a konferencích

Konference

Název příspěvku

Typ (L/P)

27th European Peptide Symposium, Sorrento, Italy, 2002

Ability of bis-intercalators peptide libraries functionalized with 9-amino acridine to block an aggregation of HuPrP106-126 (difficult sequence) in the presence of gc-rich DNA.

L

18th American Peptide Symposium, Boston, USA, 2003

Inhibition of HuPrP106-26 aggregation in presence of dsDNA by peptide libraries

P

Summer Neuropeptide 2004 Conference, Miami, USA, 2004

Bis-aminoacridines as tools against aggregation of certain neurodegenerative peptides

P

European Symposium on Organic Chemistry 14, Helsinky, Finsko, 2005

May DNA-binding Peptides Prevent Interaction of Human Prion Peptide with dsDNA ?

L

European Symposium on Organic Chemistry 14, Helsinky, Finsko, 2005

Synthesis of Macrocyclic Peptides with Azo-Bridges on Soluble and/or insoluble Polymeric Carrier

P

29th European Peptide Symposium, Gdaňsk, Polsko, 2006

Peptide conjugates with 9-aminoacridines

L+P

29th European Peptide Symposium, Gdaňsk, Polsko, 2006

Positional scanning library of azo-peptides

P

European Symposium on Organic Chemistry 2007, Dublin, Irsko, 2007

Acridine nucleophilic displacement - possible culprit of acridine interaction with prion protein

P

(L = přednáška, P = plakát)

counter