English
Přehled vzdělání
Přehled zaměstnání
Stáže a studijní pobyty
Tuzemské konference
Zahraniční konference
Pedagogická činnost
Členství v profesních organizacích
Šebestíkova domovská stránka / CV / Tuzemské konference

Profesní životopis Jaroslava Šebestíka

Účast na tuzemských sympóziích a konferencích

Konference

Název příspěvku

Typ (L/P)

Biol. Aktiv. Peptidy VIII, Praha 2003

May bis-intercalator peptides influence prion aggregation ?

L

Sigma-Aldrich Konference Mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů, Devět skal, Žďárské vrchy, 2003

Ovlivňují bis-interkalátorové peptidy agregaci prionového peptidu 106-126 v přítomnosti dsDNA ?

L

Biol. Aktiv. Peptidy IX, Praha 2005

Rational design of bis-acridine peptide dsDNA binder

L

Biol. Aktiv. Peptidy X, Praha, 2007

Acridine nucleophilic displacement - possible culprit of acridine interaction with proteins

P

(L = přednáška, P = plakát)

counter