English
Přehled vzdělání
Přehled zaměstnání
Stáže a studijní pobyty
Tuzemské konference
Zahraniční konference
Pedagogická činnost
Členství v profesních organizacích
Šebestíkova domovská stránka / CV / Přehled zaměstnání

Profesní životopis Jaroslava Šebestíka

Přehled dosavadních zaměstnání

od - do

Popis

2003 - 2006

UOCHB – odd. Biologické chemie, syntéza peptidových konjugátů u RNDr. J. Hlaváčka, CSc.

leden 2007 - únor 2008

UOCHB – odd. Molekulární spektroskopie, syntéza peptidových konjugatů u Doc. RNDr. P. Bouře, CSc.

od března 2009

UOCHB – odd. Molekulární spektroskopie, syntéza peptidových konjugatů u Doc. RNDr. P. Bouře, CSc.

counter