English
Přehled vzdělání
Přehled zaměstnání
Stáže a studijní pobyty
Tuzemské konference
Zahraniční konference
Pedagogická činnost
Členství v profesních organizacích
Šebestíkova domovská stránka / CV / Přehled vzdělání

Profesní životopis Jaroslava Šebestíka

Přehled dosaženého vzdělání

od - do

Popis

1995 -1997

Inženýrské studium, Univerzita Pardubice,

(Školitel prof. Ing. M. Sedlák, DrSc.)

1997 - 2000

Inženýrské studium, VŠCHT Praha, titul Ing. - zaměření organická a farmaceutická chemie (školitelé Prof. Ing. I. Stibor , CSc., RNDr. J. Hlaváček, CSc.). Jméno diplomové práce: "Syntéza peptidových konjugátů s 9-aminoakridinem a studium jejich interakcí s DNA".

2003 - 2005

Bakalářské studium, VŠCHT Praha, titul Bc. - specializace v pedagogice (školitel Ing. B. Dušek, CSc). Jméno bakalářské práce: "Pojmové mapy v chemii".

2000 - 2006

Doktoské studium, VŠCHT Praha, titul Ph. D. (školitelé RNDr. J. Hlaváček, CSc., Prof. Ing. Ivan Stibor , CSc.). Jméno disertační práce: "Synthesis and Utilization of Peptide Conjugates". (sepsáno v anglickém jazyce)

counter